©SaskiaVanderstichelen

Katleen Vinck

°1976, België, woont en werkt in Antwerpen.

Katleen Vinck is beeldend kunstenaar en verbindt in haar werk karakteristieken van sculptuur, architectuur en scenografie met elkaar. Ze maakt vaak gebruik van driedimensionale objecten die verwijzen naar schaalmodellen, maar veeleer functioneren als op zichzelf staande ‘denkmodellen’. Vinck focust op archetypische structuren uit de natuur die als een echo terug te vinden zijn in de cultuur. Gefascineerd door hoe de mens deze natuurlijke verschijnselen via nabootsingen herleidt tot artificiële architecturale constructies tracht ze door middel van enscenering en archivering deze archetypes te doorgronden. Vinck imiteert de menselijke nabootsingen en bijgevolg vormen haar objecten een eigen typologie. Ze ondervraagt het ontwikkelingsproces door een tussenvorm in de overgangsfases op te zoeken. Tussenvormen die ze niet strikt laten klasseren maar toehoren aan meerdere categorieën. Het hybride, grensgebieden ,transformatie en het rituele hebben een vooraanstaande plaats verworven in haar creaties.

Katleen Vinck is sinds 2010 verbonden aan de Antwerpse galerie Base-Alpha.

Haar eerste samenwerking met choreograaf Marc Vanrunxt vond plaats in 2013. Het resultaat Dune Street Project, is een performance die werd uitgevoerd in een installatie van Vinck. Op vraag van Dansand maakten ze in 2014 de voorstelling L’art touche au ciel et à la terre. In 2017 werkten ze samen voor mijn lichaam van u en in 2019 ontwerpt ze de ruimte voor lostmovements, een voorstelling van Marc Vanrunxt en Jan Martens.

www.katleenvinck.be

www.basealphagallery.be