schetsen, posters, films en een beeld @ WARP contemporary art platform

2018

Sinds het begin van de jaren ’80 bouwde danser en choreograaf Marc Vanrunxt een eigen oeuvre uit. Vanzelfsprekend baseert hij zich als choreograaf op muziek – denk aan Morton Feldman – maar ook de beeldende kunst vormt een referentiekader dat meer betekenis geeft aan zijn dansvoorstellingen.

Dialoog en samenwerking met andere kunstenaars is kenmerkend voor zijn aanpak. Vaak ontdekt Vanrunxt in de denkwereld van andere kunstenaars een gelijkaardige of verrassende benadering van ruimte, tijd of energie.

Op de Dag van de Dans worden schetsen, primaire ideeën, bedenkingen en commentaren gepresenteerd uit zijn notitieboeken. Er wordt eveneens gefocust op twee kunstenaars waar zowel WARP als Marc Vanrunxt al mee samenwerkten. Van Anne-Mie Van Kerckhoven en Katleen Vinck worden specifieke kunstwerken gepresenteerd die aan de dansvoorstellingen gerelateerd zijn. Ten slotte is er een kleine selectie affiches te zien, ontworpen door Paul Verrept.

Kunstenplatform WARP, Apostelstraat 20, Sint-Niklaas

Met de steun van de Vlaamse Gemeenschap.