Onze missie

Kunst/Werk (K/W) is een organisatie voor dans. Ze belichaamt een professionele, sociale en menselijke ruimte waarin verschillende danspraktijken zich kunnen ontwikkelen. Het oeuvre van Marc Vanrunxt fungeert daarbij als speerpunt.

Vanuit de krachtlijnen van zijn werk zal K/W de komende jaren ook een duurzame relatie aangaan met vier dansers en choreografen: Peter Savel, Igor Shyshko, Lise Vachon en Georgia Vardarou. K/W zorgt voor een flexibele omgeving met waardering voor de uniciteit en noden van elke betrokken danspraktijk.

K/W staat voor radicale dans: het volhouden en herhalen van een beweging, een improvisatie, een samenwerking. Het is een gedurige zoektocht naar een eigen woordenschat, in de dans zelf, en in het discours dat haar begeleidt.

De dans die K/W creëert, vertrekt vanuit een overtuiging in de zeggingskracht van de beweging. K/W staat voor volharding in abstractie, een open proces en respect voor de persoonlijke blik van een publiek.

Kunst/Werk wordt structureel gesubsidieerd door
 de Vlaamse Gemeenschap.

De raad van bestuur wordt bemand door Peter De Jonge (voorzitter), Steven De Belder, Stef Van Bellingen, Veerle Eyckmans en Mohamed Boujarra.

Historiek Kunst/Werk

De Gulden Regel van Kunst/Werk

Contact