De Gulden Regel van Kunst/Werk

Niet alleen fair pay, maar ook een veilige sfeer op de werkvloer zijn belangrijk voor K/W. Ze hanteert daarbij de Gulden Regel, één van de sterkste ethische en universele leefregels: ‘Behandel anderen zoals je door hen behandeld wil worden.’ Deze leefregel is belangrijk en allesomvattend en vormt de basis van ons idee van fair practice en integriteit.

Het streven naar een eerlijke praktijk zit ingebakken in het DNA van K/W. Dat vertaalt zich ook in de manier van werken in de dansstudio, met respect en aandacht voor de input van dansers en andere kunstenaars. Elke voorstelling is een hechte en echte SAMEN-werking, er wordt te-SAMEN iets gemaakt. K/W werkt samen in een gedeelde verantwoordelijkheid en vanuit een wederzijds vertrouwen.

K/W heeft ook aandacht voor ZELF-zorg: werknemers kunnen hun eigen grenzen aangeven, en ook die van hun entourage: kinderen, ouderen, zieken.

Er zijn heel wat instroommogelijkheden in de sector voor jonge, afgestudeerde kunstenaars, maar in de fase die er net op volgt, wordt de situatie voor velen precair. K/W reikt daarom de hand naar die jonge generatie en tilt twee nieuwe satellieten mee aan boord: Nathan Ooms en Kinga Jaczewska. K/W betrekt ze in haar eigen creaties en engageert zich administratief, productioneel en inhoudelijk in een duurzame relatie voor hun eigen werk.

 

De contacten en samenwerkingen die K/W aangaat en waarvan velen over de grenzen van de ‘eigen’ discipline heen reiken, zijn vaak d u u r z a a m en langdurig. Ze zijn diepgaand en verregaand. Een aantal namen duiken doorheen de jaren telkens opnieuw op in het verhaal van K/W (zie ook rubriekje MENSEN).