Freie Form

2024

Freie Form is een sculptuur van de Oostenrijkse kunstenaar Franz West uit 1998. Het werk ligt in Middelheimmuseum te Antwerpen.

Marc Vanrunxt ziet in dit amorfe object een posi1eve bekrachtiging van de mogelijkheden voor de toekomst.

De ‘freie form’ roept vragen op: wat is vrij? Wat is vorm en wat is een vrije vorm? Bestaat dit en bestaat er zoiets als vormeloosheid in de natuur, in het leven, in de kunst?

 

Het was een kwestie van tijd vooraleer Marc Vanrunxt en danseres Samantha van Wissen (Rosas, Cie Zoo) elkaar zouden ontmoeten. Beiden zijn immers al geruime tijd nieuwsgierig naar elkaars praktijk. Nu verenigen ze hun krachten in een dansstuk over verschillende generaties dansers, dans-identiteiten, energie en hoe dit alles ‘vorm’ te geven.

Vanrunxt wil het spanningsveld tussen dans en choreografie opdrijven. Wie is danser, wie choreografeert en ‘denkt’ de dans en waar komen die twee samen? Waar tekent de choreograaf de dans en waar doet de danser dat?

Mee op toneel staat mezzo-sopraan en componiste Els Mondelaers waar Vanrunxt al regelmatig mee samenwerkte in creaties als Mijn lichaam van u, lostmovements en recentelijk ook bij Hyena Hyena en 4.48. Els waagt zich in Freie Form aan een handvol stukken voor stem van Morton Feldman, songs van Yoko Ono en aan een ‘smartlap’ of twee.

Het team wordt verder uitgebreid met Igor Shyshko, Ezra Veldhuis & Bosse Provoost (van o.a. Indoor Weather) en Stef Alleweireldt.