Historiek

Opgericht onder leiding van Patrick Sterckx was Kunst/Werk (K/W) in 2001 de eerste organisatie voor dans die opgebouwd was rond het oeuvre van meer dan één choreograaf, zijnde Marc Vanrunxt en Alexander Baervoets en die daarvoor door de Vlaamse overheid structureel werd ondersteund.

Net zoals Hyena (1984-2001), de productieorganisatie van Marc Vanrunxt die haar voorafging, werd K/W een unieke en atypische organisatie. K/W koos er steeds bewust voor om compact en wendbaar te blijven. Dit door onder meer – in tegenstelling tot wat een klassiek gezelschap zou doen – behalve een artistieke en zakelijke leiding geen vaste medewerkers in dienst te nemen. Ook werd er bewust niet geïnvesteerd in studio-, voorstellings- en kantoorruimte, maar werden hiervoor cruciale samenwerkingen met andere organisaties wel behouden en nog versterkt.

Tot op vandaag wordt K/W gerund door de kunstenaars zelf, bijgestaan door een zakelijke leiding, waardoor de organisatie een duidelijke eigen, markante artistieke stem kreeg.

In de eerste jaren van de structureel gesubsidieerde werking groeide K/W verder uit tot een dynamische én stabiele organisatie die ruimte creëerde voor radicale artistieke praktijken en discoursvorming. Mede dankzij K/W kon vzw Sarma groeien en fungeerde de organisatie jarenlang als stabiele uitvalsbasis voor kunstenaars onder wie Heike Langsdorf, Christophe Meierhans en Christoph Ragg.

Sinds 2009 ondersteunt K/W ook het oeuvre van Salva Sanchis. Hij was op dat moment op zoek naar de structurele ondersteuning en het flexibele kader dat K/W vertegenwoordigde. In 2017 verhuisde Salva Sanchis naar het buitenland, waar hij zich professioneel heroriënteerde en K/W verliet. Een deel van zijn pedagogische activiteiten behoudt Salva nog en de Kunst/Werk productie Radical Light (2016) toert nog steeds.

2017 was ook het jaar waarin de satellieten mee aan boord kwamen. Voortaan engageert Kunst/Werk zich ook administratief en productioneel in een duurzame relatie met vier dansers/makers: Peter Savel, Igor Shyshko, Lise Vachon en Georgia Vardarou.

Naast Vanrunxt die verantwoordelijk is voor het artistieke luik, stonden doorheen de jaren resp. Caroline Derycke (tot 2013), Griet Verstraelen (2013-2017) en Ine Vander Elst (vanaf 2017) als zakelijke leiding in voor de dagelijkse werking van Kunst/Werk.

Contact