Objects in mirror are closer than they appear

2008

Beweging is de basis van alles, het is dat ene ding waarvan we ons niet kunnen ontdoen, tenzij we dood zijn.

We kunnen niks zonder te bewegen. We kunnen wel denken, maar wanneer we denken reflecteren we meestal over een actie uit het verleden of plannen we een toekomstige actie. We worden niet verondersteld ons bewust te zijn van hoe onze bewegingen werken. We moeten ze gebruiken. Dat is exact wat Sanchis met Objects in mirror are closer than they appear doet.

De nieuwe dansvoorstelling van Salva Sanchis draait rond vier thema’s: neurologische afwijkingen, mensen die uit hun lichaam treden, mensen die geloven dat ze iemand anders zijn of die zich als iemand anders voordoen en buitenaardse ontvoeringen. Sanchis put voor zijn nieuwe dansvoorstelling niet enkel inspiratie uit deze thema’s, hij gebruikt ze ook als theatraal materiaal op het podium. Doordat de dansers zichzelf constant verplaatsen wordt hun beweging niet alleen ervaren als een actie of als een beeld, maar als een manier om zichzelf te verhouden tot de wereld.

‘Salva Sanchis werkt met een heel eigen benadering van het minimalisme. Deze voorstelling richt zich voornamelijk op de toeschouwer, daagt de vanzelfsprekendheden van de perceptie uit. Hij breekt de continuïteit tussen zien en horen, beeld en aanwezigheid, en zet zo de toeschouwer op het verkeerde been en daagt hem uit zijn eigen positie in vraag te stellen.’ ATDK, mei 2009

Credits

choreografie: Salva Sanchis
creatie en dans: Tarek Halaby, Peter Lenaerts, Salva Sanchis, Manon Santkin and Georgia Vardarou
geluidsontwerp: Peter Lenaerts
lichtontwerp: Salva Sanchis en Tom Van Aken
productiemanager: Hanne Van Waeyenberge
productie: Latent Fuss vzw
coproductie: Kaaitheater Brussel, Mercat de les Flors Barcelona, Trafo Budapest, Rosas Brussel
uitvoerend producent: Kunst/Werk
met de steun van: de Vlaamse Gemeenschapscommissie