Trigon is een drieluik gecreëerd rond en met danseres/choreografe Georgia Vardarou.

In december 2011 presenteerde Georgia Vardarou het resultaat van een residentie in STUK tijdens Move Me onder de titel Hardcore Research on Dance. Zowel Salva Sanchis als Marc Vanrunxt reageren nu met een choreografisch voorstel op haar solo. Vanuit de affiniteit voor elkaars werk ontstond het idee om Hardcore Research on Dance uit te bouwen tot een drieluik: drie verschillende schrifturen voor één danseres, 3 x Georgia Vardarou.

Hardcore Research on Dance – Georgia Vardarou

Met Hardcore Research on Dance gaat Georgia Vardarou op zoek naar het fysieke archief in haar lichaam en tracht zo het ontstaan van haar eigen dans te analyseren en te begrijpen. Waarom selecteert haar lichaam precies die bewegingen en geen andere? Welke rol spelen culturele invloeden in deze selectie?
Vardarou ontmaskert haar manier van dansen zoals in een antropologisch onderzoek. De inhoud openbaart zichzelf door haar keuzes, bewegingen en présence.
Zonder theaterlicht, zonder muziek en ontdaan van vooraf gedefinieerde ideeën of thema’s wordt de context van deze solo volledig bepaald door het bewegingsmateriaal dat zich ontwikkelt op scène.

Double Exposure – Salva Sanchis

Georgia Vardarou was al eerder te gast als danseres in het werk van Salva Sanchis (zie now h e r e, 2011 en Objects in mirror are closer than they appear, 2008). Met Double Exposure maakt Salva Sanchis van de gelegenheid gebruik om een aantal lijnen uit te zetten voor zijn nieuwe groepscreatie in 2013. In tegenstelling tot zijn meest recente werk, waarin de focus op de dans zelf ligt (de dans als generator voor zichzelf), gaat hij met dit werk op zoek naar een manier om fictie en narrativiteit binnen te brengen in dans. Sanchis grijpt Double Exposure aan om via de dans verschillende inhoudslagen te ontwikkelen door fictieve contexten op te roepen en weer te laten verdwijnen.

Automatisch – Marc Vanrunxt

Marc Vanrunxt en Georgia Vardarou ontmoetten elkaar voor het eerst in For Edward Krasinski (2010), maar werkten toen niet echt samen omdat Georgia Vardarou een solo danste die Salva Sanchis voor haar creëerde in deze split screen voorstelling. Daarom wordt dit hun eerste echte samenwerking op de dansvloer. Met zijn antwoord op Vardarou’s solo formuleert Marc Vanrunxt een tegenbeweging in zijn eigen manier van werken. Hij kiest er namelijk voor om vooraf bepaalde vormen en ideeën los te laten en de ongestructureerde ruimte en tijd op scène als basisprincipe te hanteren voor de creatie van Automatisch. I am interested in getting to time in its unstructured existence. That is, I am interested in how this wild beast lives in the jungle, not in the zoo. I am interested in how time exists before we put our paws on it – our minds, our imaginations, into it. (Morton Feldman)

Credits

choreografie: Salva Sanchis, Marc Vanrunxt, Georgia Vardarou
dans: Georgia Vardarou
muziek: Gašper Piano, Don Preston
productie: Kunst/Werk
coproductie: TAKT Dommelhof
met de steun van: de Vlaamse Gemeenschap
met dank aan: STUK, Kaaitheater en Dommelhof