Islands is een voorzetting van het onderzoek dat aan de basis ligt van het oeuvre van Salva Sanchis: het gebruik van improvisatie binnen strikte compositorische frames.

De spanning tussen de improvisatie en het plan waarin dat gebeurt, is tweeërlei: één, het zoeken van vrijheid in een structuur, en twee, het creëren van composities die solide zijn, maar die, telkens wanneer ze worden uitgevoerd, evengoed veranderen.

In 2014 en 2015 werkte Salva Sanchis aan een reeks korte voorstellingen in het kader van het project Islands. In elke kleine deelcreatie zal worden geëxperimenteerd met nieuwe benaderingen van wat compositie is in dans. Elk van de voorstellingen -zowel solo’s, duetten en trio’s- heeft een korte en precies afgelijnde tijdsduur van minimum vier tot maximum twaalf minuten. Elk stuk staat op zich, heeft zijn eigen identiteit. Samen vormen de verschillende Islands een divers maar afgetekend bewegings- en choreografisch landschap.

Islands #1 – Salva Sanchis – Pablo Castilla

Islands #2 – Salva Sanchis – Stanislav Dobak

Islands #3 – Peter Savel

Islands #4 – Salva Sanchis – Inga Hakonardottir

Islands #5 – Salva Sanchis – Peter Savel – Stanislav Dobak

Islands #6 – Peter Savel – Salva Sanchis – Stanislav Dobak – Jason Respilieux – Inga Hakonardottir

Islands #7 – Jason Respilieux – Inga Hakonardottir

Islands #8 – Jason Respilieux – Inga Hakonardottir – Peter Savel – Salka Ardal Rosengren

Islands #9 – Inga Hakonardottir – Peter Savel – Salka Ardal Rosengren – Stanislav Dobak – Jason Respilieux

Islands komt voort uit de choreografische uitdaging om korte dansen te creëren die autonoom zijn in hun dramaturgie. Islands is voor dans wat kortverhalen zijn voor literatuur of “songs” voor muziek. Het publiek krijgt de mogelijkheid getuige te zijn van het openplooien van dans en choreografie zonder een analytische blik als noodzakelijk doel. Er is geen overkoepelende verborgen structuur te ontrafelen. In plaats daarvan bestaat elke deelcreatie op zichzelf en kan het alleen of in een reeks getoond worden. Elke Islands refereert naar niets anders dan het materiaal waaruit het bestaat. De keuze om bijvoorbeeld het ritme, veeleer dan de vorm het beeld te laten bepalen bevordert ook de leesbaarheid en generositeit van dit format.

Ontstaansproces

Islands begon in de eerste helft van 2014 met het ontwerpen van voornamelijk solo’s. De eerste 4 Islands vormen de kern in een netwerk van creaties, van waaruit, in de tweede helft van 2014, de volgende formaten (duetten, trio’s) zich ontwikkelen. Elke Island-creatie vindt plaats tijdens een korte residentie waarna het resultaat op het einde van de residentie wordt getoond aan een publiek. Gezien dansers uit eerdere Islands terug beginnen op te duiken in andere Islands, en de lengtes en formaten van de verschillende choreografieën beginnen te diversifiëren, ontstaat uiteindelijk de mogelijkheid om avondvullende programma’s voor te stellen in de tweede helft van 2015. Dit langere programma zal bestaan uit verschillende mogelijke combinaties van de eerder gecreëerde Islands. Elk avondvullende voorstelling van Islands is potentieel anders dan de anderen en zal worden uitgevoerd door verschillende dansers.

Islands#1 (video installation) – Salva Sanchis – Pablo Castilla

Dit werk daagt het mechanisme van onze visuele perceptie uit door een gefragmenteerd lichaam te tonen. We zien een lichaam waarvan verschillende delen los van elkaar bewegen en toch samen een geheel vormen. Op deze manier benadrukt het werk dat realiteit niet iets is dat we waarnemen maar dat we een realiteit maken met de losse stukken informatieve die we waarnemen en projecteren op onze omgeving.

 Islands#2 – Salva Sanchis – Stanislav Dobak

Deze dans werd opgebouwd rond een muzikale benadering van de tijdsindeling. Door de maten gelijktijdig te verdelen creëren de dansers een zichtbare connectie die niet vrijblijvend is maar ook niet dwingend. Deze Islands#2 werkt verder op het idee dat werd gelanceerd in Islands#1 dat leesbaarheid eerder door ritme bepaalt wordt dan door de vorm.

Islands#3 – Peter Savel

Dit is de enige solo in de reeks Islands en werd gemaakt met een voor Peter Savel. Het is een eenvoudige improvisatieoefening en ontketent oneindig veel bewegingsmogelijkheden. Het gaat over verstilling in beweging en over transformatie zonder verandering.

 Islands#4 –  Salva Sanchis – Inga Hakonardottir

Ritme in stilte. Twee dansers installeren in stilte een “groove”. Wat je zou kunnen horen is indie geval onhoorbaar maar het is wel zichtbaar gemaakt.

 Islands#5 – Salva Sanchis – Peter Savel – Stanislav Dobak

Waarschijnlijk de meest eenvoudige in de reeks Islands. Een trio gebaseerd op wandelen, lopen, versnellen, vertragen, ontmoeten. De ruimte definieert de beweging en omgekeerd.

Islands #6 – Peter Savel – Salva Sanchis – Stanislav Dobak – Jason Respilieux – Inga Hakonardottir

Een puzzel van aaneengeschakelde danssequenties waarin bewegingen worden herhaalt maar de verhoudingen tussen de dansers voortdurend veranderen.

Islands #7 –  Jason Respilieux – Inga Hakonardottir

Dit is een miniatuur duet waarin gezocht wordt naar de kleinst mogelijke volledige lichaamsbeweging, die toch specifiek is en een hoge bewegingskwaliteit heeft. Het ingeperkte bereik, of het niet expansieve van de bewegingen benadrukt de ruimte tussen de dansers.

Islands #8 – Jason Respilieux – Inga Hakonardottir – Peter Savel – Salka Ardal Rosengren
(April 2015)
Islands #9 – Inga Hakonardottir – Peter Savel – Salka Ardal Rosengren – Stanislav Dobak – Jason Respilieux
(September 2015)

Credits

choreografie: Salva Sanchis
cast: Stanislav Dobak, Salka Ardal Rosengren, Peter Savel, Inga Hákonardóttir, Jason Respilieux, Salva Sanchis artistieke medewerkers: Pablo Castilla (Video)
muziek: Amon Tobin “Warda’s Whorehouse Inside Out Version”Jim O’Rourke “Despite the Water Supply”Autechre “Fold4,Wrap5” Disjecta “Tiny Elements” John Cage “Music for Marcel Duchamp” NSI “Tiny Elements” The Red Krayola “Pride”
productie: Kunst/Werk
coproductie: STUK, CCNR Lyon, Neerpelt Takt/Dommelhof, Alkantara Lisboa