achtergrond Prototype

naar iets

kijken

en weten

woorden

zullen er

steeds

naast

grijpen

valt

er
eigenlijk
wel
iets
te
grijpen
en toch
is er
iets
wat daar gebeurt
en tegelijkertijd iets
dat zich
hier
bij mij manifesteert helemaal ongedwongen maar
toch
gericht misschien wanneer
dringt
richting
zich
op
is dat in
het moment van kiezen
ik kijk naar vier
mensen
die elk
op een andere manier
kiezen
en toch
kijk ik
naar
vier mensen die kiezen

binnen de reikwijdte van eenzelfde richting en dan valt

het me
plots
(in het
kijken
in het
loslaten
van het grijpen)
te binnen
hoe een ongedwongen gekozen richting

een mogelijkheid presenteert
die ik
nog niet

had gezien maar waar ik

nu (zomaar) naar
kijk