Drawings – Achtergrond

 

art by Denitsa Todorova

 

 

 

mijn lichaam van u – Achtergrond

©TineDeclerck

 

White on White – Achtergrond

©LoreSannen

 

test

test

 

 

Prototype – Achtergrond

©RaymondMallentjer

 

Automatische concepten

Automatische concepten

Home

Alexander Baervoets

Alexander Baervoets was artistiek leider en choreograaf van Kunst/Werk van 2001 tot 2008. Hij creëerde volgende voorstellingen en projecten die door Kunst/Werk geproduceerd werden :

Alexander Baervoets was artistiek leider en choreograaf van Kunst/Werk van 2001 tot 2008. Hij creëerde volgende voorstellingen en projecten die door Kunst/Werk geproduceerd werden :

  • Swollip (2002)
  • Blind (2003)
  • Ecce Homo (2004), video installatie i.s.m. Alexis Destoop
  • Schäme dich (2004)
  • (no)Copyright (2005)
  • Paul Deschanel Movement Research Group (2004 – 2007)
  • Wachet Auf (2007)
  • Duo Residenties (2008)
Contact

Historiek

Opgericht onder leiding van Patrick Sterckx was Kunst/Werk (K/W) in 2001 de eerste organisatie voor dans die opgebouwd was rond het oeuvre van meer dan één choreograaf, zijnde Marc Vanrunxt en Alexander Baervoets en die daarvoor door de Vlaamse overheid structureel werd ondersteund.

Net zoals Hyena (1984-2001), de productieorganisatie van Marc Vanrunxt die haar voorafging, werd K/W een unieke en atypische organisatie. K/W koos er steeds bewust voor om compact en wendbaar te blijven. Dit door onder meer – in tegenstelling tot wat een klassiek gezelschap zou doen – behalve een artistieke en zakelijke leiding geen vaste medewerkers in dienst te nemen. Ook werd er bewust niet geïnvesteerd in studio-, voorstellings- en kantoorruimte, maar werden hiervoor cruciale samenwerkingen met andere organisaties wel behouden en nog versterkt.

Tot op vandaag wordt K/W gerund door de kunstenaars zelf, bijgestaan door een zakelijke leiding, waardoor de organisatie een duidelijke eigen, markante artistieke stem kreeg.

In de eerste jaren van de structureel gesubsidieerde werking groeide K/W verder uit tot een dynamische én stabiele organisatie die ruimte creëerde voor radicale artistieke praktijken en discoursvorming. Mede dankzij K/W kon vzw Sarma groeien en fungeerde de organisatie jarenlang als stabiele uitvalsbasis voor kunstenaars onder wie Heike Langsdorf, Christophe Meierhans en Christoph Ragg.

Sinds 2009 ondersteunt K/W ook het oeuvre van Salva Sanchis. Hij was op dat moment op zoek naar de structurele ondersteuning en het flexibele kader dat K/W vertegenwoordigde. In 2017 verhuisde Salva Sanchis naar het buitenland, waar hij zich professioneel heroriënteerde en K/W verliet. Een deel van zijn pedagogische activiteiten behoudt Salva nog en de Kunst/Werk productie Radical Light (2016) toert nog steeds.

2017 was ook het jaar waarin de satellieten mee aan boord kwamen. Voortaan engageert Kunst/Werk zich ook administratief en productioneel in een duurzame relatie met vier dansers/makers: Peter Savel, Igor Shyshko, Lise Vachon en Georgia Vardarou.

Naast Vanrunxt die verantwoordelijk is voor het artistieke luik, stonden doorheen de jaren resp. Caroline Derycke (tot 2013), Griet Verstraelen (2013-2017) en Ine Vander Elst (°2017) als zakelijke leiding in voor de dagelijkse werking van Kunst/Werk.

Contact

Onze missie

Kunst/Werk (K/W) is een organisatie voor dans. Ze belichaamt een professionele, sociale en menselijke ruimte waarin verschillende danspraktijken zich kunnen ontwikkelen. Het oeuvre van Marc Vanrunxt fungeert daarbij als speerpunt.

Vanuit de krachtlijnen van zijn werk zal K/W de komende jaren ook een duurzame relatie aangaan met vier dansers en choreografen: Peter Savel, Igor Shyshko, Lise Vachon en Georgia Vardarou. K/W zorgt voor een flexibele omgeving met waardering voor de uniciteit en noden van elke betrokken danspraktijk.

K/W staat voor radicale dans: het volhouden en herhalen van een beweging, een improvisatie, een samenwerking. Het is een gedurige zoektocht naar een eigen woordenschat, in de dans zelf, en in het discours dat haar begeleidt.

De dans die K/W creëert, vertrekt vanuit een overtuiging in de zeggingskracht van de beweging. K/W staat voor volharding in abstractie, een open proces en respect voor de persoonlijke blik van een publiek.

Kunst/Werk wordt structureel gesubsidieerd door
 de Vlaamse Gemeenschap.

De raad van bestuur wordt bemand door Peter De Jonge (voorzitter), Steven De Belder, Stef Van Bellingen, Veerle Eyckmans en Mohamed Boujarra.

Historiek Kunst/Werk

Contact

Nieuws

Contact

marc vanrunxt – artistieke leiding

ine vander elst – cie manager kunst/werk


ine.vanderelst@kunst-werk.be

+32 (0) 474 29 84 85
kunst-werk.be
vimeo.com/user5970539

office
kleine markt 7 bus 26 2000 Antwerpen Belgium

social seat
bleekhofstraat 113/21 – 2140 Borgerhout Belgium

invoicing address
kunst/werk – kleine markt 7 bus 26 – B 2000 Antwerpen

BE 0458.372.213