kunst/werk

Historiek

Opgericht onder leiding van Patrick Sterckx was Kunst/Werk (K/W) in 2001 de eerste organisatie voor dans die opgebouwd was rond het oeuvre van meer dan één choreograaf, zijnde Marc Vanrunxt en Alexander Baervoets en die daarvoor door de Vlaamse overheid structureel werd ondersteund. Net zoals Hyena (1984-2001), de productieorganisatie van Marc Vanrunxt die haar voorafging, werd K/W een unieke en atypische organisatie. K/W koos er steeds bewust voor om compact en wendbaar te blijven. Dit door onder meer - in tegenstelling tot wat een klassiek gezelschap zou doen - behalve een artistieke en zakelijke leiding geen vaste medewerkers in dienst te nemen. Ook werd er bewust niet geïnvesteerd in bakstenen voor studio-, voorstellings- en kantoorruimte, maar werden hiervoor cruciale samenwerkingen met andere organisaties wel behouden en nog versterkt. Tot op vandaag wordt K/W gerund door de kunstenaars zelf, bijgestaan door een zakelijke leiding, waardoor de organisatie een duidelijke eigen, markante artistieke smoel kreeg. In de eerste jaren van de structureel gesubsidieerde werking groeide K/W verder uit tot een dynamische én stabiele organisatie die ruimte creëerde voor radicale artistieke praktijken en discoursvorming. Mede dankzij K/W kon vzw Sarma groeien en fungeerde de organisatie jarenlang als stabiele uitvalsbasis voor kunstenaars onder wie Heike Langsdorf, Christophe Meierhans en Christoph Ragg. Sinds 2009 ondersteunt K/W ook het oeuvre van Salva Sanchis. Hij was op dat moment op zoek naar de structurele ondersteuning en het flexibele kader dat K/W vertegenwoordigde. In 2017 zal Salva Sanchis verhuizen naar het buitenland, hij zal zich heroriënteren en K/W verlaten. Na een carrière van zeventien jaar als choreograaf en danser in Vlaanderen en na zeven vruchtbare jaren samenwerking met Marc Vanrunxt en K/W heeft hij beslist om zijn activiteiten als choreograaf en danser stop te zetten. Hij zal een deel van zijn pedagogische activiteiten behouden en nog beschikbaar zijn om zijn recente werk te presenteren en/of ouder werk opnieuw te maken als die vraag er is. Salva Sanchis stopt met het creëren van nieuw werk en met het dansen in het werk van andere kunstenaars. Dit laat hem toe een nieuwe professionele weg in te slaan buiten de kunstensector.