meer projecten & artiesten

 

Kunst/Werk is een tool om artistieke activiteiten zoals onderzoek en creatie op het vlak van hedendaagse dans te realiseren en organiseren. Dit doen we op een structurele basis voor de twee choreografen: Marc Vanrunxt en Salva Sanchis en op projectbasis voor onafhankelijke dansers en choreografen die een artistieke connectie hebben met Marc Vanrunxt en/of Salva Sanchis zoals Manon Santkin, Georgia Vardarou.

Na jaren van werk maken, mentoring, coaching, lesgeven en meer is het duidelijk dat de artistieke praktijk van Salva Sanchis en Marc Vanruxt sporen uitzet in het dansveld die nieuwsgierig en intensief gevolgd worden door jonge dansers en choreografen. De twee ervaren dansmakers  beschouwen dan ook hun activiteiten als mentor en coach voor een nieuwe generatie dansers en choreografen als een essentieel onderdeel van hun artistieke praktijk.

Collega's en studenten vragen Salva Sanchis en Marc Vanrunxt vaak voor zowel intensieve langdurige als voor eenmalige artistieke adviezen. Het delen en doorgeven van kennis, inzicht en ervaring is cruciaal in deze ontmoetingen. Mentoring gaat hoofdzakelijk over het scheppen van een klimaat van vertrouwen in een werkrelatie waarin wederzijds respect en openheid voor de hand liggend moeten zijn. Deze kwaliteiten zijn noodzakelijk voor het werken in de diepte door te kijken en te luisteren, door iemand anders toe te laten voorbij de gekende ideeën over  smaak, voorkeur en ego.

Hier vind je de projecten die worden ondersteund door Kunst/Werk, naast de artistieke creaties van Salva Sanchis en Marc Vanrunxt, op het niveau van educatie, begeleiding, onderzoek, residentie, productie, coproductie, artistiek advies, technisch advies, samenwerking en meer.